Toril Karin Solheim

Jeg er født i 1966 i Tromsø, men vokste opp på et lite tettsted utenfor Bodø, nær naturen og havet. Etter en tiårsperiode i Oslo, lever jeg nå med mann og tre barn i alderen 3 - 10 år, ikke langt fra hjemstedet mitt. Av utdannelse er jeg førskolelærer, og har arbeidet med barn og familier i ulike sammenhenger i en årrekke. Aller mest spennende og utfordrende synes jeg arbeid blant flyktningefamilier har vært. Dette, og det å få lov til å bli mamma til tre Gudegaver fra India via adopsjon, er nok det som har satt dypest spor i livet mitt, ved siden av i alt fire reiser til India. Og drømmen er selvsagt å engang få komme tilbake igjen til fargenes land.

Helt siden barneskolen har jeg skrevet tekster i de fleste sjangre. Jeg var én av de få som faktisk gledet meg over stilskrivingen på skolen, selv om kreativiteten fikk størst spillerom når jeg skrev på eget initiativ. Forfatterdrømmen har nok alltid ligget i bakhodet, og flere av mine norsklærere skal ha ros fordi de oppmuntret skrivegleden. Seriøs form har likevel ikke skrivingen fått før de siste par årene. Nok rom for refleksjon over erfaringer og inntrykk, er faktorer som spiller inn her. Mitt dilemma nå er mangel på tid til å kunne skrive ned alt som ligger meg på hjertet.

Motivasjonen og drivkraften bak skrivingen er først og fremst skrivegleden og ønsket om å formidle budskap jeg brenner for. Rettferd, likeverd, antirasisme og multikulturell forståelse er de sakene som ligger meg mest på hjertet. Dette, samt det nære forholdet til naturen er vel det som i størst grad preger forfatterskapet så langt. Når lesere gir meg tilbakemeldinger som viser at tekstene mine har berørt dem dypt, da opplever jeg å ha lykkes.

Bortsett fra å skrive, liker jeg å drive med magedans, multikulturell kokekunst, delta på kulturelle arrangementer av ulike slag. Turer i fjell og fjære er en yndet utendørsaktivitet i sommerhalvåret. Vinterstid liker jeg meg best innendørs, men ligger forholdene til rette, tar jeg meg gjerne en tur på ski eller skøyter med familien.